Oбщи условия за ползване на сайта

Наричани по-долу ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Администратор на сайта:

адрес:
HB84 s.r.o.
Bohdalecká 1460/8,
Praha 10, Michle
101 00
Česká republika (Чешката република)
ф.д.: 28955480
ЕИК: CZ 28955480
Вписан в Търговския регистър на Градски съд Прага, отдел С, приложение 153748.

Наричан по-долу АДМИНИСТРАТОР.

Е-поща:

Потребител

ПОТРЕБИТЕЛ е всеки посетител на сайта www.iqtester.eu и неговите локални версии www.bg.iqtester.eu, наричани по-долу за краткост IQ tester.

Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да спазва ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. Чрез използването на IQ tester, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и потвърждава, че ги е прочел и разбрал.

Ако възникне грешка, която възпрепятства ПОТРЕБИТЕЛЯТ да използва правилно IQ tester, той има право да се свърже с АДМИНИСТРАТОРA чрез email.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от договора с АДМИНИСТРАТОРA, при условие, че е налице неизпълнение на договора, т.е. не е получен резултат от направения IQ тест.

Като физическо лице, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя личните си данни: име, фамилия, email адрес, възраст, телефонен номер, резултат от теста за интелигентност (наричани по-долу ЛИЧНИ ДАННИ) на АДМИНИСТРАТОРA, като се съгласява с използването им за оценка на резултатите от IQ теста, за изпълнение на задълженията по договора, за предоставяне на услуги и за изпращане на служебни съобщения от АДМИНИСТРАТОРA. ЛИЧНИТЕ ДАННИ могат да бъдат предавани на трети страни, както и зад граница.

АДМИНИСТРАТОРЪТ може да предостави обработката на ЛИЧНИТЕ ДАННИ на ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети страни, занимаващи се професионално със статистическа обработка на данни.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поиска чрез email от АДМИНИСТРАТОРA ЛИЧНИТЕ му ДАННИ да бъдат премахнати от базата данни на АДМИНИСТРАТОРА, като същият е длъжен да изпълни искането му в най-кратък срок.

Права и задължения на АДМИНИСТРАТОРА

АДМИНИСТРАТОРЪТ е длъжен да спазва ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

АДМИНИСТРАТОРЪТ си запазва правото да променя ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. Променените ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат в сила от датата им на публикуване в IQ tester.

Резултати от теста

Резултатите от теста се осигуряват с помощта на услугата PREMIUM SMS. Това не е услуга на абонаментен принцип. Услугата приключва след изпращането на едно съобщение. С участието си заявявате, че сте запознати с правилата за ползване на сайта, че сте български гражданин, навършил 18 години и че сте оторизиран притежател на сметка или имате съгласието на такъв. Цената на услугата е 4.80лв. Услугата е предоставена от fortumo.bg.

В случай, че SMS отговора с необходимият код не бъде изпратен, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да се свърже с АДМИНИСТРАТОРА чрез email.

OБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползване на IQ tester влизат в сила от датата им на публикуване.

 

Дата на публикуване: 10 Февруари 2010 г., Прага.