IQ тест

Начало на IQ тест

Други тестове

Вродена интелигентност

Математическа интелигентност

Истински мъдър е онзи, който познава сам себе си

Лев Николаевич Толстой

Измерване на интелигентността

Първите опити за измерване на интелигентността се появяват през 19 в., като се предполага, че тя е в пряка зависимост от големината на мозъка. Днес вече използваме други методи за измерване на IQ – тестове за интелигентност. Измерване на интелигентността »

Най-висок IQ днес

148
03:10:44, България

Най-умните нации днес

Най-умните нации днес

Разпределение на IQ > 120 между държавите

Разпределение на IQ > 120 между държавите