Типове интелигентност

Интелигентността е способност за решаване на задачи. Тя е разделена на отделни компоненти – математическа интелигентност, пространствена ориентация, визуална ориентация, вербална интелигентност, двигателна интелигентност и памет. Точният IQ тест би трябвало да тества и измерва всички тези компоненти на интелигентността.

Интелигентност е способността за решаване на задачи. Тя е разделена на отделни компоненти – математическа интелигентност, пространствена ориентация, визуална ориентация, вербална интелигентност, двигателна интелигентност и памет. Точният IQ тест би трябвало да тества и измерва всички тези компоненти.

Интелигентността е вродена способност, т.е. не може да бъде повлиявана много, но може да бъде подпомагана чрез опит и ситуационни модели.

 Обикновено хората не са надарени само с един вид интелигентност, а могат да показват добри резултати в няколко области едновременно.  Въпреки това интелигентността често е по-силно изявена в една област, която е по-развита от останалите. Преводачите и поетите, например, ще бъдат по-добри във вербалната интелигентност, докато архитектите - в пространственото въображение. Всеки човек при попълването на теста има чувството, че някои въпроси  му се  удават по-лесно, отколкото други.

Направете онлайн IQ тест за вродена интелигентност или математическа интелигентност .


Математическа интелигентност

Математическата интелигентност се свързва със способността за логическо мислене, логически анализ на дадена ситуация или проблем, както и с правилно използване на математическите операции. Въпросите в такъв IQ тест често съдържат числови редици, в които липсват някои от числата и те трябва да бъдат довършени. Математическата интелигентност може да бъде измервана и с въпроси, включващи допълване на букви, подредени на математически принцип. Например: Добавете следващата буква: O Q S T ...

Пространствена интелигентност

Пространствената интелигентност показва как човек реагира на заобикалящия го свят. Тази способност е силно развита например при архитектите или скулпторите. Задачите за този тип интелигентност включват ротация на триизмерни обекти.


Визуална „2D“ интелигентност

Към този вид интелигентност се отнася умението за разпознаване на визуални различия и сходства между предметите.

Вербална интелигентност

Вербалната интелигентност се проявява в усет към майчиния и чуждия език. Това е способността за подбиране на подходящи думи, разбиране на техния смисъл и умение да се прави разлика в значението им. Този вид интелигентност се среща обикновено при преводачи, адвокати или поети.

 Конкретни примери за разпознаване на този вид интелигентност е избирането на дума, която не принадлежи към групата на останалите или допълване на букви, така че дадената недовършена дума да добие смисъл.

Двигателна интелигентност

Сред компонентите на двигателната интелигентност можем да отнесем координация на движенията, потребността от движение или способността за работа и манипулация с различни предмети. Понякога тази интелигентност се нарича практическа.

 


Памет

Паметта като отделен компонент на интелигентността се тества по-скоро по изключение.

 

Изброените примери са по-скоро илюстративни. В IQ теста въпросите са изготвени от професионалисти в тестването и измерването на IQ. На интернет страницата IQ-TESTER изготвяме тестове за рaзличните видове интелигентност.

IQ тест

Вродена интелигентностПроверете нивото на вашата вродена интелигентност, чрез уникалния...

Математическа интелигентностТестването на този вид интелигентност е насочено по-специално към...