История на измерване на интелигентността

Данни за измерване на интелигентността се срещат още през втората половина на 19 в. По това време, вместо днес познатите IQ тестове за интелигентност се измерва времето на реакция, т.е. скоростта с която даден човек реагира на определени сензорни стимули.

 

Начало на измерване на интелигентността

Данни за измерване на интелигентността се срещат още през втората половина на 19 в. По това време, вместо днес познатите IQ тестове за интелигентност се измерва времето на реакция, т.е. скоростта с която даден човек реагира на определени сензорни стимули. В крайна сметка обаче се оказва, че измерване времето на реакция не може да бъде критерий за интелигентност и резултатите от тези тестове не могат да се обвързват с постижения в училище.

 

Интелигентност - способност за справяне със задачи

Важна фигура в историята на измерването на интелигентността е Алфред Бине, който вярва, че съществува пряка връзка между големината на мозъка и интелигентността на човека и поради това дълги години се занимава с измерване мозъците на повече или по-малко надарени ученици и студенти. Регистрираните разлики обаче се оказват не достатъчно съществени за да порвърдят хипотезата. Така Бине възприема друго схващане за интелигентността - като способност са справяне с проблеми и задачи.

Как да разпознаем надарените деца

Съгласно това ново схващане, Бине разработва стандартизирани задачи за деца от различни възрастови групи. Ако детето отговори правилно на 90% от въпросите, се счита за психично здраво и с потенциал за добри постижения в училище. Бине иска да разбере как да отличава по-способните деца от онези, които изискват специално внимание.

Воден от това свое желание той разработва инструмент, с помощта на който се определя до каква степен детето е  с изоставащо или изпреварващо развитие, в сравнение със своите връстници. В тази връзка се създава понятието за умствена възраст, което се използва за определяне количествените стойности на ителигентността или т.н. коефициент на интелигентност – IQ (умствена възраст/ действителна възраст х 100).

 

IQ тестове

 Първият IQ тест се появява през 1905 г., като бива непрекъснато променян и осъвременяван до познатия ни днес вид. Използването на IQ тестове с времето се увеличавало (били използвани например в американската армия през Първата световна война, IQ тестове се използват и при подбора на кандидати за работа).

 

Днес има много тестове за измерване на интелигентността, които отнемат повече от час. Опитайте тест онлайн, който сега може да направите за 30 минути.

IQ тест

Вродена интелигентностПроверете нивото на вашата вродена интелигентност, чрез уникалния...

Математическа интелигентностТестването на този вид интелигентност е насочено по-специално към...