Измерване на интелигентността

Първите опити за измерване на интелигентността се появяват през 19 в., като се предполага, че тя е в пряка зависимост от големината на мозъка. Днес вече използваме други методи за измерване на IQ – тестове за интелигентност.

Първите опити за измерване на интелигентността се появяват през 19 в., кoгато се предполага, че тя е в пряка зависимост от големината на мозъка. Днес вече използваме други методи за измерване на IQ - тестове за интелигентност. Този метод за първи път се прилага от Алфред Бине, като тестовете първоначално са предназначени за деца. Оттогава те са многократно променяни и осъвременявани, като днес IQ тестът е подходящ за представителите на всички възрастови групи.

Лесно и бързо може да направите вашия IQ тест онлайн.

 

Области на тестване

За измерване на интелигентността днес използваме различни психологически тестове, които са разработени от специалисти и са ориентирани към различни области, като например: възприемане и визуално възприятие, комуникативност, езикова интелигентност, технически умения и практическа интелигентност, логическо мислене и математическа интелигентност.

 

Комплексни и частични тестове

IQ тестовете биват комплексни – тези, които измерват различни умения на човека, а не само IQ (например: аналитичен тест, тест "Аrmy Аlfa" и "Army Beta", тест за структурата на интелигентността, Векслеров тест и др.) или частични тестове за интелигентност, които измерват единствено IQ, отнасяйки се към общата интелигентност на човек (това включва Домино тест, CF 1, CF 2, CF 3, тест на ЮНЕСКО, тест на прогресивни матрици и др.).

 

Части на IQ теста

IQ теста се състои от няколко вербални подтеста (например това включва разбиране, аритметика, подобности, подредба на думи и др.) и няколко подтеста за способност (например довършване на образа, сглобяване на предмети, подреждане на картини в правилен ред, ....).

IQ тест

Вродена интелигентностПроверете нивото на вашата вродена интелигентност, чрез уникалния...

Математическа интелигентностТестването на този вид интелигентност е насочено по-специално към...