Статии за IQ

Стойности на IQ

Хората, които имат стойност на IQ по-голяма от 140 притежават отлични предпоставки за развиване на творческа дейност и определят посоката на знанието. Тези, които притежават стойности на IQ между 130 и 140 съставляват по-малко от 3% от населението. Това е изключително висока интелигентност.|

Прочетете текста >

Типове интелигентност

Интелигентността е способност за решаване на задачи. Тя е разделена на отделни компоненти – математическа интелигентност, пространствена ориентация, визуална ориентация, вербална интелигентност, двигателна интелигентност и памет. Точният IQ тест би трябвало да тества и измерва всички тези компоненти на интелигентността. |

Прочетете текста >

История на измерване на интелигентността

Данни за измерване на интелигентността се срещат още през втората половина на 19 в. По това време, вместо днес познатите IQ тестове за интелигентност се измерва времето на реакция, т.е. скоростта с която даден човек реагира на определени сензорни стимули.  |

Прочетете текста >

Измерване на интелигентността

Първите опити за измерване на интелигентността се появяват през 19 в., като се предполага, че тя е в пряка зависимост от големината на мозъка. Днес вече използваме други методи за измерване на IQ – тестове за интелигентност.|

Прочетете текста >

IQ тест

Вродена интелигентностПроверете нивото на вашата вродена интелигентност, чрез уникалния...

Математическа интелигентностТестването на този вид интелигентност е насочено по-специално към...